Skip to content

PRACA

Ogłoszenie o pracę – OPERATOR MASZYN

ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN ORAZ NIEDYSKRYMINACJI,
W TYM DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI